شکایات و تقاضاها

 • نام: *
 • نام خانوادگی: *
 • کد ملی: *
 • موبایل: *
 • نشانی ایمیل
 • موضوع *
 • متن *
 • فایل ارسالی
 • شهر:
 •  

مشتری گرامی؛ لطفا جهت ثبت درخواست و پیگیری موارد و موضوعات مربوط به سپرده گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه) و دریافت پاسخ مناسب به لینک زیر مراجعه فرمائید.
سامانه ثبت درخواست سپرده گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه)


شما می توانید برای ارتباط با کارشناسان ما، با تلفن 24ساعته‌ی 02185936 و در ساعت اداری با شماره تلفن 02189313145 تماس حاصل نموده یا با دورنگار به شماره 02189313012 مکاتبه فرمایید. کارشناسان مدیریت شکایات و تقاضاها، پاسخگوی شما هستند.

 • کد پیگیری: *
 • رمز پیام: *
 •  

مشتری گرامی؛ لطفا جهت ثبت درخواست و پیگیری موارد و موضوعات مربوط به سپرده گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه) و دریافت پاسخ مناسب به لینک زیر مراجعه فرمائید.
سامانه ثبت درخواست سپرده گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه)


شما می توانید برای ارتباط با کارشناسان ما، با تلفن 24ساعته‌ی 02185936 و در ساعت اداری با شماره تلفن 02189313145 تماس حاصل نموده یا با دورنگار به شماره 02189313012 مکاتبه فرمایید. کارشناسان مدیریت شکایات و تقاضاها، پاسخگوی شما هستند.