پرداخت قسط

پرداخت قسط

مشتری گرامی:
شما از طریق این سامانه قادر خواهید بود تا از دو طریق نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام نمایید

1- .پس از ورود اطلاعات تسهیلات خود و استفاده از گزینه «پرداخت اینترنتی اقساط تسهیلات» شما میتوانید با استفاده از شماره‌کارت شتابی و رمز دوم خود نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر خود اقدام نمایید.

2- در صورتی که تمایل دارید تا از طریق خودپرداز و یا بستر "پایا" و یا "ساتنا" بین بانکی اقساط خود را واریز نمایید، با استفاده از گزینه «پرداخت از طریق واریز به حساب»، اطلاعات پرداخت اقساط تسهیلات خود، شامل «شماره‌ی حساب آینده»، «شماره‌ی کارت» و «شماره‌ی شبا» تسهیلات را دریافت نمایید و با استفاده از یکی از شماره‌های ذکر شده، مبلغ مورد نظر خود را واریز نمایید.

3- شما با ارسال شماره تسهیلات خود از طریق پیامک به شماره 200040011 می‌توانید مانده‌ی بدهی وشماره‌کارت واریز قسط خود را دریافت نمایید.