انتصاب معاون مالی جدید بانک آینده

انتصاب معاون مالی جدید بانک آینده

با صدور حکمی از سوی دکترمحمد فطانت، مدیرعامل بانک آینده، محمدباقر محمدزاده مقدم به سمت معاون مالی این بانک، منصوب شد.
مدیرعامل بانک آینده در این حکم، با اشاره به نقش خطیر و اساسی حوزه مالی در پیشبرد اهداف راهبردی بانک، بر تسهیل و روان‌سازی فرآیندها و امور جاری در راستای اولویت‌های ترسیم‌شده بانک در این بخش، هم‌چون: نظارت بر بهبود و تثبیت جایگاه بانک، به‌منظور ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان، شفافیت و انضباط مالی، تعامل سازنده و انجام کار گروهی و هم‌افزایی در انجام امور، مشارکت در ایجاد و توسعه بسترهای درآمدزایی با هدف ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی، تقویت توان گزارش‌گری و پاسخ‌گویی، تأکید کرد.
عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران، مدیریت مالی شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول، معاونت مالی شرکت ساپکو و عضویت در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، از جمله سوابق دکترمحمدباقر محمدزاده مقدم در این عرصه،‌ به‌شمار می‌رود.