آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری


بانک آینده، برای تکمیل کادر مدیریتی و غنی نمودن نظام اطلاعات منابع انسانی خود، از کلیه علاقمندان به همکاری، در سطح رئیس شعبه در تهران بزرگ و استان‌ها، دعوت به همکاری می‌نماید.
داشتن دانش و تجربه لازم و همچنین باور و تعهد عملیاتی به اصول بنیادین مدیریت در بانک آینده، نظیر:
- ارزش آفرینی برای مشتریان توأم با رفتار فاخر؛
- توسعه سازمان و فرهنگ حرفه‌ای فروش؛
- به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه، یادگیری و توسعه حرفه‌ای سرمایه انسانی؛
- توانایی بارز توسعه برند و ایجاد شعبه متمایز و متمرکز بر تجارب مشتریان؛
- توانایی متمایز بازاریابی، تجهیز منابع و مدیریت مصارف در سطح حرفه‌ای؛
- مشارکت جویی، نوآوری و کارآفرینی سازمانی؛
از جمله معیارهای اصلی، در انتخاب داوطلبان برای تصدی مسئولیت مهم شعبه است.
برای تکمیل و ارسال اطلاعات مربوط، به  آدرس " دعوت به همکاری  " مراجعه فرمائید.

پیشاپیش، از این که بانک آینده را برای ادامه فعالیت بعدی خود انتخاب می‌نمائید؛ ابراز خرسندی نموده و امید است؛ در صورت رسیدن به توافق، شرکای خوبی برای یکدیگر و طرف‌های مورد اعتمادی برای مشتریان و سایر ذینفعان بانک باشیم.

معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت بانک آینده