ساعات کار شعب بانک تا پایان سال 1397 اعلام شد

ساعات کار شعب بانک تا پایان سال 1397 اعلام شد

 
ساعات کار شعب بانک تا پایان سال 1397در کلانشهرها و شهرستان ها در سراسر کشور جهت حضور کارکنان و ارائه خدمات به مشتریان اعلام شد.
 
ساعت ارائه خدمات شعب بانک به مشتریان در تمام شعب در سراسر کشور بجز جزیره کیش تا پایان سال 97 ، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 و30 دقیقه صبح تا 16و30دقیقه است.
همچنین ساعت ارائه خدمات به مشتریان در تمام شعب در روزهای پنج شنبه، از ساعت 7 و 15دقیقه آغاز و ساعت 13و 15 دقیقه پایان می یابد. 
 
بر همین اساس ساعت ارائه خدمات به مشتریان در جزیره کیش تا پایان سال 97 از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7و 30 دقیقه صبح تا 15و30 دقیقه است و در روزهای پنجشنبه ساعت کار در این شعبه از ساعت 7 و 15دقیقه تا 12و30 دقیقه است.