بانک آینده، به عنوان بهترین بانک ایران انتخاب شد.

بانک آینده، به عنوان بهترین بانک ایران انتخاب شد.


در ادامه موفقیت های بین المللی بانک آینده
بانک آینده، به عنوان بهترین بانک ایران انتخاب شد.
مؤسسه یورومانی، بانک آینده را به عنوان «برترین بانک ایران» (Best Bank In Iran) برای سال 2018 میلادی، انتخاب کرد.
مؤسسه معتبر یورومانی (Euromoney)، مدت 27 سال است که بانک‌ها را در سه سطح کشوری، منطقه‌ای و جهانی براساس عملکرد سال مالی قبل، ارزیابی و با یکدیگرمقایسه می‌کند.
بر اساس ارزشیابی این موسسه، بانک‌ها بر اساس بهترین بانک در هر کشور، برترین بانک منطقه و همچنین برترین بانک‌های هر منطقه در رشته‌هـای مختلف؛ در مناطق جغرافیایی جهان (خاورمیانه، آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و آفریقا) و برترین بانک جهان و برترین بانک‌ها در چند رشته تخصصی در سطح جهانی انتخاب می‌شوند.
لازم به ذکر است بانک آینده در سال 2017 نیز به عنوان برترین بانک تحول‌ساز خاورمیانه  توسط یورومانی انتخاب شده بود.