در روز میلاد امام حسن مجتبی(ع)؛ 5790 دانش‌آموز روستایی، میهمان سفره افطار کارکنان بانک آینده شدند

در روز میلاد امام حسن مجتبی(ع)؛ 5790 دانش‌آموز روستایی، میهمان سفره افطار کارکنان بانک آینده شدند


5790
 دانش‌آموز روستاهای استان‌های خراسان جنوبی و هرمزگان، در روز میلاد امام حسن مجتبی(ع)، میهمان سفره افطاری بانک آینده شدند.

مراسم افطار و پذیرایی از دانش‌آموزان در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، به همت کارکنان حوزه بانکداری الکترونیکی بانک آینده و هماهنگی جامعه یاوری فرهنگی در روز پنج‌شنبه، 10 خرداد ماه سال 1397، هم‌زمان با میلاد امام حسن مجتبی(ع) کریم اهل بیت، در 13روستای شهرستان‌های قائنات و بیرجند در استان خراسان جنوبی و  7 روستای استان هرمزگان، برگزار شد.

مراسم افطاری دانش‌آموزان در مناطق محروم در چارچوب «طرح افطار 20»، در پی فراخوان جامعه یاوری فرهنگی برای تهیه و توزیع بسته‌های غذا، برنامه‌ریزی و اجرا شد.