درخواست فروش سهام عدالت

سهام عدالت 

در راستای اجرای مصوبه مورخ 1399/2/30 شورای عالی بورس، دارندگان سهام عدالت که متقاضی فروش بخشی از سهام با عاملیت فروش این سهام توسط نظام بانکی و از طریق کارگزاری بانک آینده هستند، می توانند درخواست خود را به صورت غیرحضوری و از طریق این صفحه ارسال نمایند. پس از صحت سنجی محتویات فرم ارسالی، خدمات بانکی مقتضی به مشتری محترم ارائه می گردد.